fbpx
On Pointigo Högsby Hälsocentral

Ny hälsocentral i Högsby

Efter överklaganden och beslut i kammarrätten är det nu klart att Högsby får en ny hälsocentral och projektering är i full gång. Vid den nya hälsocentralen kommer även Rehab och Folktandvården att flytta in. 

On Pointigo i projektet

Projektet använder On Pointigo i projektet och Magnus Pettersson är ansvarig projektledare. Just nu projekteras fas 1 systemhandling.

Högsby Hälsocentral är det första projektet där Region Kalmar använder On Pointigo. Projektet är ett partnering-projekt, vilket innebär att beställare och entreprenör arbetar tätt tillsammans mot uppsatta mål. Detta sätt att arbeta ligger helt i linje med On Pointigo:s anda, som bygger på att skapa bra arbetsklimat med tydlig teamkänsla. Dessutom ökar effektiviteten, mötestiderna minskar samt att det blir ordning och reda samt ett bra kommunikativt flöde.

Bilderna är från dagens projekteringsmöte vid Högsby Hälsocentral.

Bygg projekt Hälsocentral i Högsby - On Pointigo

Magnus Pettersson, projektledare