fbpx

Våra
referenser

Referenser

On Pointigo används idag i skarpa projekt och här följer några uttalanden från våra utvecklingspartners som arbetar i On Pointigo . 

Byggprojekt
Våra referenser
Tyréns

Tyréns är ett av Skandinaviens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad.

”Som projekteringsledare underlättar de dagliga sammanställningarna mycket, genom att jag får en överblick av projektet. Det gör att jag hela tiden har full kontroll över projektet och snabbt kan se om det uppstår akuta ärenden eller om allt löper på som det ska. Man är med i projektet på ett helt annat sätt än tidigare och det skapar en ökad känsla av delaktighet för alla projektdeltagare.

Med On Pointigo ser man saker som verkligen händer, i realtid. Det ger en trygghet för mig som projektledare samtidigt som det effektiviserar min tid. Jag arbetar och har arbetat med många projektportaler och dylikt, men On Pointigo är något helt annat och olikt allt annat jag tidigare sett. ”

Leif Pettersson Tyréns

Leif Pettersson, Projektledare, Tyréns AB
Hultsfreds Bostäder

Hultsfreds Bostäder erbjuder lägenheter och lokaler till konkurrenskraftiga priser, bra service, kvalitet och en trygg boendemiljö.

”Jag har sett många projekt blöda av ineffektivitet och därför välkomnar jag On Pointigo som med sin unika mötesstruktur verkligen skapar framdrift i projekt. Nu arbetar alla mellan mötena och är förberedda när det väl är möte. Att det finns en överskådlighet i hela systemet där alla i projektet är delaktiga och kan se vad som händer, gör att alla kan agera i tid, om man påverkas av andras aktiviteter.

Att slippa protokollen ökar även det effektiviteten. Man kan samtidigt ha betydligt fler möten på distans och fortfarande behålla kontrollen och framdriften sparar tid, pengar och miljön.”

Stefan Fredriksson Hultsfreds Bostäder

Stefan Fredriksson, Fastighetsingenjör AB Hultsfreds Bostäder
Hansa Bygg

Hansa Bygg är ett småländskt byggföretag med omkring 80 anställda.

”Jag har arbetat i andra verktyg som ska stödja och förbättra arbetet i projekt och tycker att On Pointigo är mycket bättre, bland annat eftersom det blir väldigt visuellt och alla arbetar mycket mer aktivt mellan mötena, vilket gör att själva mötena blir effektiva och fokuserar på beslut. Det blir en stor tidsbesparing. Dessutom är allt spårbart, ingen tillåts heller att mejla utanför On Pointigo vilket gör att vi inte riskerar att missa viktiga sakfrågor. Alla är med och tar beslut i alla frågor som rör projektet och alla ser konsekvenserna av frågeställningar som inte processats innan mötet. Det ökar effektiviteten.

Dessutom finns det inget krav på att alla behöver vara på samma plats, eftersom mötena främst är beslutsmöten där frågor processats innan mötet och där alla därmed kan vara delaktiga i att ta beslut. Det fungerar väldigt bra med distansmöten.”

Tim Alriksson Hansabygg

Tim Alriksson, Projektchef Hansa Bygg
Kalmarhem

Kalmarhem är den största hyresvärden i Kalmar kommun med drygt 4700 hyresrätter. Kalmarhem är hyresvärden med trygghet, långsiktighet och en hög servicenivå.

”Som projektledare på beställarsidan tycker jag att den överblick jag får över allt som händer i projektet är superbra. Man är med och kan se hela processen och hur projektet hela tiden utvecklas. Överblicken av allt som händer i projektet ger en insyn i den dialog som pågår och jag kan ta del av diskussionen även om det inte är jag som har ansvaret för just den frågeställningen. På så sätt får man en förståelse för övriga projektdeltagares arbete och förutsättningar och kan vara behjälplig.

Jag märker också tydligt att det ger ett ökat ansvar på individnivå, att verkligen göra sina uppgifter i tid och hjälpa övriga i projektet att komma vidare med sina uppgifter. Det skapar en delaktighet och framdrift som är unik.”

Malin Kelemit Kalmarhem

Malin Kelemit, Projektledare Byggnation Kalmarhem
Sociala medier On Pointigo

Följ oss i sociala medier

Framdrift i projektet