fbpx

Funktioner för
Framdrift

On Pointigo har utformats för dig som arbetar i projekt.

Vi har en metodik med tillhörande mjukvara som säkerställer att projektdeltagarna arbetar med frågor och leveranser mellan projektmöten, på så sätt kortas alla möten ner och blir mer effektiva. Projektledaren får bättre översikt och kan arbeta proaktivt för att projektet ska nå leveranser och milstolpar på utsatt tid, och inte minst hålla budget.

On Pointigo helt enkelt

Samarbeta med
ditt team

Att samarbeta med ditt team har aldrig varit lättare. On Pointigo:s verktyg och metodik gör att du känner samma delaktighet och ansvar både under och mellan mötena, oavsett var du befinner dig i världen i förhållande till övriga deltagare. Kommunikationen hålls hela tiden levande och du kommer att uppleva ett helt nytt engagemang hos dina team-medlemmar.

Delaktighet och ansvar skapar framdrift

Med On Pointigo blir det oerhört tydligt vilka mål som finns i projektet, hur dessa ska nås och vilka delar som varje individ har ansvaret för. Hela projektet blir transparent och progressen tydliggörs för alla i projektet. Det skapar en ansvarskänsla hos deltagarna att verkligen hjälpa varandra att komma framåt, vilket skapar en enorm framdrift i projekten.

Molnbasserat eller hostat hos er?

On Pointigo är ett koordineringsnav för kommunikation och styrning av projekt. Använd vilken metod för kommunikation ni vill , t ex Teams, Zoom, telefon eller tal samt vilka projektledningsverktyg och dylikt ni är vana vid. Det spelar ingen roll. On Pointigo är det som håller ihop projektet och ser till att skapa en bra möteskultur, ett kontinuerligt driv i projektet och i slutändan ett lyckat projekt. Det fungerar både via molnet eller hostat hos er. Ni väljer.

On Pointigo Macbook
On Pointigo Macbook
100%

Spårbarhet

On Pointigo minimerar behovet av protokoll-listor och sådant som bara tar tid att skriva och som få läser. När mötet är avslutat autogenereras beslutsloggar, närvarologgar och alla händelser och beslut loggas. Det ger en hundraprocentig spårbarhet gällande vilka beslut som tagits, hur de tagits och vilka som varit delaktiga i dem.

Mäktiga verktyg

Arbeta mellan möten

Att alla kommer förberedda till möten och att frågeställningar processats till mötet, gör att hela projektet får ett eget liv där utveckling sker kontinuerligt och inte stötvis.

Effektiva möten

Möten blir effektiva då beslutsunderlag redan är förberedda och processade av berörda parter. Onödiga diskussioner minimeras och möten avklaras snabbt. Visuell planering?

Framdrift

Framdrift i projekten skapas av flera saker. Frågor får svar mellan mötena, möten blir effektiva beslutmöten, resandet minimeras och leveranstider hålls.

Fostrande

Metodiken och mjukvaran vägleder och uppmuntrar projektdeltagare att ta ansvar och leverera underlag i tid.

Spårbarhet

Alla händelser i projektet som hör ihop med leveranser och milstolpar loggas. Alla beslut och händelser blir spårbara.

Se konsekvenser

On Pointigo är transparent och tydliggör alla aktiviteter som driver projektet framåt. Konsekvenser av slarv, misstag och missförstånd tydliggörs och man kan agera innan så stor skada skett.

Ta reda på om programvaran passar för just ditt projekt
Fyll i dina kontaktuppgifter för att boka ett kostnadsfritt strategisamtal.

Vi ser fram emot att prata med er om just ert behov.

Nej tack
Säkert meddelande.