fbpx

Spara tid & pengar

Korta effektiva möten, se konsekvenser tidigt, uppnå projektmålen.

Hållbarhet

Unik mötesstruktur skapar ordning, engagemang och effektivitet även på distans.

Skapar framdrift

Vägleder och uppmuntrar deltagare att arbeta proaktivt, vilket skapar framdrift i projektet.

On Pointigo

Människor har en tendens att ofta lova för mycket, ha dubbla agendor eller rent av vara bekväma.

Känner du igen dig? Klicka här och läs mer…

Problem i projekt

Alla projekt baseras på att projektdeltagare har ansvar för ett antal leveranser som måste ske för att projektmålen ska nås. För att kunna utföra leveranserna och klara budgeten och tidsplanen uppstår snabbt ett stort antal frågor och beslut som måste fattas i tid. Görs inte det leder det till att projekt försenas och/eller fördyras, vilket leder till stress och oro samt kan få juridiska konsekvenser. Dessutom hålls ofta fysiska möten som medför en massa resande kors och tvärs och som kostar pengar, tar onödig tid samt tär på vår miljö.

Vår lösning på alla dessa problem heter On Pointigo, vilket är ett digitalt mötesverktyg med tillhörande metodik, som är fostrande och skapar framdrift.

Med det menas att On Pointigo hjälper och vägleder projektdeltagarna att arbeta systematiskt och strukturerat, besvara frågor i tid samt ta ansvar för sina egna leveranser inom projektet. Ingen kan frångå sitt ansvar då konsekvenserna det ger för projektet visualiseras omgående. On Pointigo skapar framdrift genom att deltagarna arbetar aktivt mellan mötena och är väl förberedda oavsett var de än befinner sig i världen.

On Pointigo blir din uppskattade partner på vägen mot lyckade projekt.


Referenser

Hansa Bygg

”Med On Pointigo får man en helt annan aktivitet mellan projektdeltagarna än med andra verktyg. Man diskuterar inte på möten, utan mellan mötena. Alla är delaktiga och känner ansvar för projektet och möten går snabbt och effektivt då de i första hand blir beslutsmöten där alla är delaktiga i att fatta beslut.” Läs mer…

Tim Alriksson Hansabygg

Tim Alriksson, Projektchef Hansa Bygg

Tyréns

”Som projektledare har jag med hjälp av On Pointigo hela tiden en överblick av projektet. Det skapar en trygghet och effektiviserar min tid.” Läs mer…
Leif Pettersson Tyréns

Leif Pettersson, Projektledare, Tyréns AB 


Delta på distans

Allt startade i frustration

Magnus Pettersson, VD & Grundare till On Pointigo som är del av Solid Web & Digital Tools AB.

Under mina nästan 30 år som platschef, projekteringsledare och projektledare har jag ofta upplevt en frustration över att det finns för mycket ineffektivitet kopplat till projekt. Jag vill se framdrift i projekten och att alla som deltar i projektet känner delaktighet och tar ansvar för sina egna åtaganden och levererar underlag i tid. Utifrån min egen frustration och brist på bra verktyg startade utvecklingen av On Pointigo.

Support

Support & utbildning

Vi finns med dig hela vägen. På vår supportsida hittar du instruktionsfilmer och lite annat som kan hjälpa dig framåt i On Pointigo. 

Gratis i 30 dagar

Fyll i din ansökan och prova On Pointigo gratis i 30 dagar. Vi tar dig automatiskt till nästa steg i registreringen.

Gratis 30 dagar