fbpx

Är du brandman i projektet?

Att ha en känsla av att man ligger efter i arbetet och att man hela tiden släcker bränder, är en vanlig känsla för projektdeltagare. Orsakerna kan vara många. Man har lovat för mycket, tagit sig vatten över huvudet eller helt enkelt varit i sämre form. Detta tillstånd hjälper ingen. Lösningen är att ha en tydlig projektstruktur att förhålla sig till. Man kan fortfarande få för mycket att göra så klart, men det blir tydligt vad som måste lösas omgående. Det är bättre att ta tag i problem än att skjuta dem framför sig.

Släcker du bränder? Är du brandman? I så fall är det helt rätt, så fortsätt med det! Är du inte brandman, men släcker bränder på löpande band i alla fall? Är det bränder som baseras på eld och du släcker dem på löpande band utan att vara brandman, är rekommendationen att prata med någon.

Oavsett om det är problem orsakade av dig själv eller någon annan så ger On Pointigo den struktur som behövs för att minimera antalet oförutsedda problem.

Brandman i projekt

Leveranser i projekt

Alla projekt består av ett antal leveranser som ska slutföras för att projektet ska bli klart. Leveranserna kan ha olika grader av komplexitet. Ett exempel på oförutsett problem i ett projekt som går ut på att slutföra leveransen ”färdigt köksbord” med slutdatum söndag i projektet ”bygga nytt kök” är när den som ska färdigställa leveransen på lördagen upptäcker att skruvarna fattas. En stor mängd frågor uppstår plötsligt;

  • Vad krävs det för dimension på skruvarna?
  • Vilken typ av skruvar ska det vara? (bestämmer vilket verktyg som behöver användas)
  • Vem får vi köpa skruvar av?
  • Hur hårt ska skruvarna dras åt?
  • Hur många skruvar behövs det?
  • Vem köper skruvarna?

Nu startar en febril verksamhet för att försöka få in svar på alla extremt komplicerade frågor som plötsligt uppkommit i detta oerhört komplicerade exempel gällande montering av ett köksbord en lördag.

Lösningen i projektet

Hade On Pointigo använts i projektet så hade skruvarna med största sannolikhet funnits på plats. Det beror inte bara på att det är vi själva som hittar på exemplet, utan även på att användandet av On Pointigo och den tillhörande metodiken medför att alla i projektet hjälps åt. Leveransen ”färdigt köksbord och vad den består av diskuteras igenom med hela projektgruppen. Den som åtar sig leveransen ställer därefter kompletterande frågor till de projektdeltagare denne behöver hjälp av.

Till exempel får konstruktören frågan gällande hur bordet ska konstrueras. När konstruktören uppgett att det krävs en viss typ av skruvar som ska monteras på ett visst sätt, så får inköp ett åtagande att köpa in skruvarna. Så länge skruvarna inte finns på plats, så lever åtagandet i systemet och påminner automatiskt den ansvariga att se till att skruvarna finns hemma.

On Pointigo bygger dock på att de som säger sig ha en viss kompetens, faktiskt har det. Hela brandsläckeriet som argumenterats mot i denna text, faller ifall konstruktören inte vet att det krävs något för att hålla samman köksbordets delar. Fördelen med On Pointigo blir i så fall att konstruktörens bristande kompetens upptäcks tidigt i projektet och kan orsaka minimal skada på projektet. Antingen behöver personen ersättas, eller så behöver personen ha hjälp, eller så krävs att någon form av granskande funktion tillsätts. Det blir säkert pinsamt för konstruktören och medför säkert någon form av skadat självförtroende.

Poängen är dock att påverkan på projektet och övriga projektdeltagares arbetsbelastning minimeras och att den påhittade konstruktören kommer att må mindre dåligt om slarvet eller den bristande kompetensen får små konsekvenser tidigt i projektet än om hen orsakar stora ekonomiska skador och påverkar andras hälsa negativt.

Fyll i din ansökan och prova On Pointigo gratis i 30 dagar.

Vi tar dig automatiskt vidare till nästa steg i registreringen. 

Jag vill veta mer och bli kontaktad av er på On Pointigo.