fbpx

Projekt

Ett projekt är när människor arbetar själva eller gemensamt för att uppnå ett specifikt mål inom en angiven tidsram.

 

 

 

Exempel på projekt

Projekt kan vara alltifrån att bygga ett sjukhus, till att ordna en klassresa. Ett projekt kan också vara att byta kök hemma. Oavsett vilken typ av projekt det handlar om och oavsett om det är en person eller flera som ska genomföra projektet, så är man hjälpt av att det finns en struktur och ordning redan ifrån början. Framförallt då de flesta utöver den förväntan som finns på resultatet, även har någon form av budget och tidsplan att förhålla sig till. De flesta människor är involverade i hundratals projekt under sin livstid.

Projektering

För att lyckas med ett projekt gäller det att veta vilket mål som ska nås, på vilken tid och till vilken kostnad. Att komma fram till detta kan även det vara ett projekt, ofta dock benämnt som projektering. Projektering innebär alltså att själva projektet studeras och planeras.

Milstolpar och leveranser

I både projekteringsfasen och under projektet är det ofta en fördel att dela upp projektet i mindre delar, så kallade milstolpar och leveranser. En milstolpe kan till exempel vara att golvet i köket är klart, medan en leverans kan vara att golvet är beställt. Är man två i hushållet som har synpunkter på hur köket ska se ut och utformas, kommer en pågående konversation att pågå genom både projekteringen och projektet. Till exempel kan inte den som beställer hem golvet genomföra sin leverans förrän denne vet vilket golv som ska beställas. Det uppstår alltså hela tiden frågor, där svaren på frågorna utgör projektets fortskridande.

Uteblivna svar kan ibland helt avstanna hela projektet. Till exempel kan inte köket sättas på plats förrän golvet är på plats och får inte den som har ansvar för leveransen ”beställa golv” svar på vilket golv som ska beställas, avstannar hela köksskåps-byggnationen. Utan köksskåpen på plats kan den som har ansvar för att sätt kaklet inte göra det och så vidare. Det fördyrar sannolikt projektet och tidsplanen hålls inte.


Se hur du kan arbeta med milstolpar, leveranser, frågor och svar i On Pointigo på vår supportsida där vi har lagt upp lite filmer från programvaran. 


Frågor och svar i projekt

Förutom att få svar på frågor som är viktiga för projektets fortskridande, så är det också viktigt att komma ihåg både svar och frågor. Dels för att inte glömma bort något, men också för att hålla koll på vilka frågor som fått svar och vilka som inte fått svar. När man sedan står i sitt nybyggda kök och anser att golvet inte blev rätt, kan det inför kommande skilsmässa vara intressant att kunna gå tillbaka och se vem som egentligen sagt vad och vad som beslutats.

Metodiken i On Pointigo ger framdrift i projekt

Följer man metodiken i On Pointigo och använder verktyget för att sätta ut leveranser, milstolpar och ansvariga för dessa, får man bra ordning och struktur redan ifrån början i projektet. Uppstår sedan inga frågor, så är det bara för de ansvariga att utföra sina åtaganden på utsatt tid och inom budget, så är målet uppfyllt.

Dock uppstår alltid frågor, i större projekt flera hundra frågor. Då hjälper metodiken och verktyget On Pointigo till att ge en struktur i de möten som sannolikt behöver genomföras i projektet, samt att de svar som krävs för projektets fortskridande verkligen levereras i utsatt tid.

On Pointigo helt enkelt.

On Pointigo

Läs mer om hur du kan lyckas i dina projekt och vilka funktioner On Pointify ger dig. Se även uttalanden från våra referenser. 

Vill du veta mer?