fbpx

On Pointigo metodik, mjukvara och utbildning i ett

Punkt 1: Sätta projektledningsteamet (beställare osv, typ 3 stycken) skapa en organism.

Punkt 2: Projektteamet sätter upp målet och sedan milstolparna/delmål.

Punkt 3: De lägger upp sina leveranser

Punkt 4: Totalentreprenör och konstruktör arkitekt de styrande och ledande ofta arkitekten och går igenom vad ska arkitekten levererar inom ramen för sitt kontrakt, vad ska de producera enligt en handlingsförteckning och leveranserna utifrån det. Även tagga statusarna t ex att det är granskningshandling, bygghandling osv.

Punkt 4: Sätt upp en mötesstruktur, mötesregler (datum, tider osv)

Punkt 5: Sen släpper man på med övriga leveranser

Punkt 6: Börja ställa frågor som är kopplade till leverans, är de inte kopplade till en leverans eller milstolpe är det då en relevant fråga?

Punkt 7: Projektledaren koordinerar och övervakar arbetet.

 

8 enkla steg för att sätta upp strukturen för ett projekt

 1. Sätt projektledningsteamet och gör dessa till en organism
 2. Projektledningsteamet sätter upp målet för hela projektet och lägger in milstolpar och delmål i On Pointigo mjukvara.
 3. Projektledningsteamet lägger in alla sina leveranser i On Pointigo mjukvara.
 4. Projektledningsteamet tar in de styrande (ofta arkitekt, totalentreprenör, konstruktör) och dessa får utifrån vad de ska producera enligt handlingsförteckningarrna skapa leveranser som läggs upp i On Pointigo mjukvara. Här ”taggas” även leveransernas status (exempelvis Bygghandling, granskningshandling e t c).
 5. Projektledningsteamet sätter upp en mötesstruktur i On Pointigo mjukvara med mötesregler, datum och tider.
 6. Här släpps övriga in i On Pointigo och dessa får starta med att lägga in sina leveranser i On Pointigo mjukvara.

Nu finns med enkla medel en struktur för hela projektet som alla är medvetna om och som bygger på målen med projektet och de kontrakt som alla inblandade har. Alla milstolpar och leveranser som man kan förutse finns nu inlagda och är tidsatta samt att det finns en ägare till dem.

 1. Här börjar man på ett naturligt sätt arbeta med frågetavlan i On Pointigo. De frågor som behöver ha svar för att leveranser och milstolpar ska kunna uppnås i tid behöver ställas till den som kan ge ett svar. Kan en fråga inte kopplas till en milstolpe eller leverans, är det troligtvis ingen relevant fråga för projektet.
 2. Projektledaren koordinerar och övervakar arbetet

 

6 enkla steg för effektiva möten

 1. On Pointigo mjukvara låses när ett möte startar. Projektledaren styr mötet och kontrollerar mjukvaran.
 2. Allt som ska levereras har en ansvarig och ett datum. Alla frågor som ägaren behöver ha svar på för att kunna leverera i tid finns i On Pointigo.
 3. Frågor och svar processas mellan möten.
 4. Projektledaren stämmer tillsammans med projektgruppen av relevanta leveranser samt att korrekta svar finns på de frågor som ställts.
 5. Beslut tas då beslutsunderlag redan finns i On Pointigo. Diskussioner hålls korta och tas av inblandade personer mellan mötena.
 6. Mötet avslutas, ingen administration behövs då allt redan är loggat.