fbpx
Om On Pointigo Projektering

Namnbyte innan lansering

Namnbyte innan lansering

Utvecklingsavdelningen jobbar för högtryck och snart är det dags för lansering av världens kanske mest strukturerande lösning för dig som arbetar i projekt. Den första lanseringen 1.0-RC riktar vi till våra Enterprise-kunder och den innehåller flera nya och användbara funktioner för att skapa struktur och framdrift i projekt.

On Pointigo

Innan lanseringen av 1.0-RC så passar vi på att förstärka varumärket ytterligare genom att byta namn till ”On Pointigo”. On Pointigo beskriver vår lösning på ett förträffligt sätt tycker vi. ”On Point” – med vår lösning så levereras allt på utsatt tid, och inte nog med det, så har vi lagt till ”GO” vilket visar på att du kan arbeta ”On-the-Go” vart du än befinner dig.

On Pointigo helt enkelt.

Unik metodik i projekt

Alla projekt baseras på att projektdeltagare har ansvar för ett antal leveranser som måste ske för att projektmålen ska nås. För att kunna utföra leveranserna och klara budgeten och tidsplanen uppstår snabbt ett stort antal frågor och beslut som måste fattas i tid. Görs inte det leder det till att projekt försenas och/eller fördyras, vilket leder till stress och oro samt kan få juridiska konsekvenser. Dessutom hålls ofta fysiska möten som medför en massa resande kors och tvärs och som kostar pengar, tar onödig tid samt tär på vår miljö.

Vår lösning på alla dessa problem heter On Pointigo, vilket är ett digitalt mötes- /projektverktyg med tillhörande metodik, som är fostrande och skapar framdrift. Med det menas att On Pointigo hjälper och vägleder projektdeltagarna att arbeta systematiskt och strukturerat, besvara frågor i tid samt ta ansvar för sina egna leveranser inom projektet. Ingen kan frångå sitt ansvar då konsekvenserna det ger för projektet visualiseras omgående. On Pointigo skapar framdrift genom att deltagarna arbetar aktivt mellan möten och är väl förberedda oavsett var de än befinner sig i världen.

On Pointigo blir din uppskattade partner på vägen mot lyckade projekt.

Vill du vara med? Kontakta oss gärna!

// Vännerna på On Pointigo – onpointigo.se

On Pointigo en del av Solid Web & Digital Tools AB